Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφή προϊόντων λόγω λαθών παράδοσης


Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος άλλου από το προϊόν που έχετε παραγγείλει, διαφορετικό σε είδος ή ποσότητα λόγω λάθος της Εταιρείας μας, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν ώστε να το ελέγξουμε και να διαπιστώσουμε το λάθος. Σε μια τέτοια περίπτωση θα επιβαρυνθούμε με το κόστος για την επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρεία μας με τρόπο που θα σας υποδείξουμε και στη συνέχεια το κόστος για την παράδοση του προϊόντος που πράγματι παραγγείλατε. Η επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρεία μας πρέπει να γίνει εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας ειδοποιήσατε το λάθος. Η ειδοποίηση πρέπει να αποσταλεί εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@eleftherioujewelry.com και πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόδειξης αγοράς, περιγραφή του προϊόντος που επιστρέφεται, φωτογραφία του προϊόντος και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων


Σε περίπτωση που αντιληφθείτε, εντός 4 ημερών, ότι το προϊόν που παραλάβατε έχει δομικό ελάττωμα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση. Η ειδοποίηση πρέπει να αποσταλεί εγγράφως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sales@eleftherioujewelry.com και πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόδειξης αγοράς, περιγραφή του προϊόντος που επιστρέφεται, φωτογραφία του προϊόντος και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Εάν το ελάττωμα επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία μας, μετά την επιστροφή του προϊόντος, θα ισχύουν τα ακόλουθα: μετά την επιστροφή του προϊόντος, εξετάζουμε το ελάττωμα που αναφέρατε και σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης. Εάν επιβεβαιωθεί ένα ελάττωμα, το ελάττωμα επισκευαστεί ή το προϊόν αντικατασταθεί ή η συναλλαγή ακυρωθεί εάν η επισκευή δεν είναι δυνατή ή εάν δεν είναι δυνατό να βρεθεί ένα προϊόν αντικατάστασης. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή του ποσού που έχετε καταβάλει για την αρχική αγορά θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που καταβλήθηκε. Κατά την επιστροφή του προϊόντος, θα πρέπει επίσης να μας στείλετε τα συνοδευτικά έγγραφα και αντίγραφο της απόδειξης αγοράς. Ένα προϊόν δεν θεωρείται ελαττωματικό εάν έχει ελαττώματα που οφείλονται στη χρήση του προϊόντος από εσάς.Δικαίωμα Υπαναχώρησης


Ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τις πωλήσεις μέσω της παρούσας σύμβασης ιστότοπου εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης σε εσάς του προϊόντος που παραγγείλατε, καθώς και να ζητήσετε την επιστροφή της αξίας του προϊόντος παραγγείλατε. Αυτή η απόσυρση υπόκειται στις ακόλουθες απαιτήσεις: Η ανάκληση αυτή γίνεται χωρίς αιτία και υποβάλλεται εγγράφως. Το προϊόν πρέπει να παραδοθεί στην εταιρεία μας στην αρχική του, άψογη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, άθικτο και αχρησιμοποίητο, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση και θα επιβαρυνθείτε μόνο με το άμεσο κόστος για την επιστροφή του προϊόντος , καθώς και τυχόν ισχύοντες τελωνειακούς δασμούς. Το κόστος επιστροφής που πραγματοποιήσατε θα αφαιρεθεί από το ποσό που θα σας επιστραφεί λόγω της ανάληψης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε ζητήσει ή προϊόντα που είναι σαφώς εξατομικευμένα ή προσαρμοσμένα. Η επιστροφή του προϊόντος στην Εταιρεία μας πρέπει να γίνει εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα μας ενημερώσετε για την υπαναχώρησή σας. Η ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως και μπορεί να αποσταλεί στην Εταιρεία μας ή ηλεκτρονικά στο sales@eleftherioujewelry.com. Μόλις το λάβουμε θα σας ενημερώσουμε για την παραλαβή του. Η ειδοποίηση πρέπει να περιέχει τα στοιχεία της απόδειξης αγοράς, την περιγραφή του προϊόντος που επιστρέφεται, τη φωτογραφία του προϊόντος και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Μετά τη λήψη της ειδοποίησης υπαναχώρησης και εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, η Εταιρεία μας θα επιστρέψει το ποσό που πληρώσατε με τον ίδιο τρόπο που κάνατε την αρχική σας πληρωμή. Εάν η πληρωμή έγινε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η Εταιρεία μας θα ειδοποιήσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής μας. Μετά την ειδοποίηση της Τράπεζας, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή του ποσού, καθώς αυτό πραγματοποιείται από την Τράπεζα. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το προϊόν με τρόπο διαφορετικό από τον απαραίτητο για τη διαπίστωση της φύσης και των χαρακτηριστικών του, θα είστε υπεύθυνοι για την πιθανή μείωση της αξίας του προϊόντος ως αποτέλεσμα αυτής της χρήσης. Εάν το προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο, κατεστραμμένο ή ημιτελές, η Εταιρεία μας δικαιούται αποζημίωση από εσάς, το ποσό της οποίας θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του προϊόντος και την οποία η Εταιρεία μπορεί να συμψηφίσει με την απαίτησή σας για το ποσό που πληρώσατε για το προϊόν . Μέσω της ίδιας προαναφερθείσας διαδικασίας, μπορείτε αντί της επιστροφής των χρημάτων σας να ζητήσετε την αλλαγή του προϊόντος με άλλο.Ακύρωση Παραγγελίας

 

Η ακύρωση της παραγγελίας σας είναι δυνατή για έως και 2 ώρες μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας. Πρέπει να στείλετε e-mail στο sales@eleftherioujewelry.com εντός δύο ωρών, προκειμένου να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

ajax loading
0
11